top of page

Despre Noi

Comunitati in misiune imagini site-02.pn

O mișcare de biserici locale formate din grupuri de ucenici care trăiesc și comunică Evanghelia în vorbă și în faptă.

„Prin aceasta vor cunoaște toți că sunteți ucenicii Mei, dacă veți avea dragoste unii pentru alții.” Ioan 13:45

Suntem un grup de biserici care venim împreună in jurul unor valori comune, pentru a învăța cum să formăm, creștem și multiplicăm Comunități misionale.

adelin-preda--tOr_T4qTpQ-unsplash.jpg

Misiune

Crearea unui cadru de învățare, echipare și oferire de ajutor și resurse pentru implementarea și dezvoltarea comunităților misionale în cadrul bisericilor locale, precum și pentru sprijinirea plantării de biserici care funcționează prin comunități misionale.

Misiune
Valori

Valori

bIBLE50.jpg

Evanghelia centrală

Evanghelia este vestea bună că Dumnezeu ni se oferă nouă prin Isus; păcatul și efectele lui au fost învinse definitiv şi mântuirea, restaurarea, vindecarea şi libertatea sunt la dispoziţia noastră și a altora în și prin moartea și învierea lui Iisus.

 

Acest mesaj produce atât nașterea din nou cât și continua transformare a ucenicilor lui Iisus. Atunci când pun Evanghelia în centru ucenicii lui Iisus experimentează progresiv victoria Lui, aplicând efectele mântuirii în toate domeniile vieții.

 

Astfel, “Evanghelia nu este doar ABC-ul creștinismului ci creștinismul de la A la Z.” (Tim Keller)

Col 2:6  „Așadar, după cum L-aţi primit pe Cristos Isus, Domnul, tot aşa să şi continuaţi să trăiţi în El”.

 

2 Petru 3:18  „creşteţi în harul şi în cunoaşterea Domnului şi Mântuitorului nostru Isus Cristos!

 

Gal 6:14 Eu nu mă voi lăuda decât cu crucea Domnului nostru Isus Cristos”

Evanghelia Centrala

Comunitatea creștină

Multe dintre metaforele pe care le folosește Biblia pentru a descrie biserica - trup, familie, clădire alcătuită din pietre vii - comunică faptul că biserica este mai mult decât o instituție, un eveniment sau o clădire. Biserica este o comunitate de urmași ai lui Iisus, care își împărtășesc viețile ca o familie, ajutându-se, incurajându-se, șlefuindu-se unii pe alții și crescând împreună.

 

Impactul creștinismului de-a lungul secolelor a fost legat strâns de calitatea comunității de ucenici ai lui Iisus care a marcat lumea din jur prin dragostea manifestată în moduri practice.

Fapte 2:42 „Ei stăruiau în învăţătura apostolilor, în părtăşie, în frângerea pâinii şi în rugăciuni. 43 Fiecare era plin de frică, şi prin apostoli se făceau multe minuni şi semne. 44 Toţi credincioşii erau la un loc şi aveau toate în comun; 45 îşi vindeau proprietăţile şi averile, iar banii îi împărţeau între ei, după cum avea nevoie fiecare. 46 În fiecare zi continuau să se întâlnească în acelaşi gând în Templu, frângeau pâinea acasă, luau parte la masă cu bucurie şi simplitate a inimii, 47 Îl lăudau pe Dumnezeu şi aveau parte de bunăvoinţă din partea întregului popor. Şi Domnul adăuga în fiecare zi la numărul lor pe cei ce erau mântuiţi.”

 

Ioan 13:35  „Prin aceasta vor cunoaşte toţi că sunteţi ucenicii Mei, dacă veţi avea dragoste unii pentru alţii. Comunitatea este cea mai buna apologetica pentru Evanghelie.”

 

1 Petru 3:15  „Fiţi întotdeauna pregătiţi să răspundeţi oricui vă întreabă despre motivul nădejdii care este în voi, dar cu blandete si cu teama.”

ANG_4955_2.jpg
Comunitatea Crestina
Image by Gustav Gullstrand

Misiunea lui Dumnezeu

Misiunea lui Dumnezeu reprezintă acțiunile Lui de a restaura oamenii și întreaga creație din starea de degradare adusă de păcat la cea de împlinire, funcționare şi de comuniune deplină cu El. Noi am fost mântuiți nu doar pentru a scăpa de iad și a merge în rai, ci am fost salvați pentru a ne alătura misiunii lui Dumnezeu.

 

Urmând exemplul lui Hristos, Biserica merge în locurile unde sunt oamenii în nevoie, pentru a  întrupa şi proclama Evanghelia. Mărturia și mesajul creștin au un impact mult mai mare dacă acestea sunt transmise nu doar de un individ ci de o comunitate de ucenici.

Ioan 20:21 Isus le-a zis din nou: “Pace voua! Asa cum M-a trimis pe Mine Tatal, asa va trimit si eu pe voi!”

 

Matei 28:18-20 „Isus S-a apropiat de ei şi le-a vorbit astfel: „Toată autoritatea Mi-a fost dată în cer şi pe pământ. 19 Prin urmare, duceţi-vă şi faceţi ucenici din toate neamurile, botezându-i în Numele Tatălui, al Fiului şi al Duhului Sfânt 20 şi învăţându-i să păzească tot ce v-am poruncit! Şi iată că Eu sunt cu voi3 în toate zilele, până la sfârşitul veacului!“

 

1 Petru 2:11-12 „Însă voi sunteţi o spiţă aleasă, o preoţie împărătească, un neam sfânt, un popor care este posesiunea lui Dumnezeu, ca să puteţi proclama faptele măreţe ale Celui Ce v-a chemat din întuneric la lumina Sa minunată. 12 Să aveţi o purtare bună printre neamuri, pentru ca, deşi vă vorbesc de rău ca pe nişte răufăcători, totuşi, văzând faptele voastre bune, să-L slăvească pe Dumnezeu în ziua cercetării.”

Misiunea Lui Dumnezeu

Invățăm pentru a face

Predicarea și învățarea nu reprezintă scopuri în sine. Scopul predicării și învățării Evangheliei este transformarea și echiparea pentru lucrare. Scriptura ne cheamă să fim implinitori nu doar auditori ai adevărului.

 

Predicarea contează, dar nu doar pentru a mobila mințile ascultătorilor, sau pentru a le încânta sufletele într-o duminica dimineața, ci pentru a pregăti poporul lui Dumnezeu pentru lucrarea Evangheliei care se desfășoară în fiecare zi a săptămânii în ritmul de viața al fiecăruia. Acesta ar trebui să fie scopul predicării și învățării.

Iacov 1:22-25 „Fiți împlinitori ai Cuvântului, și nu doar ascultători, înșelându‑vă singuri. Căci dacă cineva este ascultător al Cuvântului, dar nu și împlinitor, atunci el se aseamănă cu un om care‑și privește propria față într‑o oglindă: s‑a privit, a plecat și a uitat imediat cum era. Însă, cel ce‑și apleacă privirea în legea desăvârșită – legea libertății – și perseverează în ea, devenind nu un ascultător uituc, ci un împlinitor prin faptă, acela va fi fericit în lucrarea lui. ”

 

Ioan 13:17  „Dacă știți aceste lucruri, sunteți fericiți dacă le faceți.”

 

Matei 28:19-20   „Prin urmare, duceți‑vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându‑i în Numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt 20și învățându‑i să păzească tot ce v‑am poruncit! Și iată că Eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârșitul veacului!”

Food Delivery
Invatam pt a face
bottom of page